© Mama’s Melk, er is niets beters.
MAMA’S MELK
Ondersteuning bij borstvoeding & meer

Privacy

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC

met persoonsgegevens omgaat. 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie/praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde

plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden

specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.

Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

© Mama´s melk, er is niets beters.
Ondersteuning bij borstvoeding & meer
MAMA’S MELK

Privacy

Als cliënt is het goed om te weten hoe de

lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens

omgaat. 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de

Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy

en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie/praktijk die met

persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van

wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene

wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.

Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de

geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).