© Mama’s Melk, er is niets beters.
MAMA’S MELK
Ondersteuning bij borstvoeding & meer

Consult aan huis

Pre nataal consult aan huis, duur ca. 1 uur. € 70,- Post nataal consult aan huis, duur ca. 1-1,5 uur. € 125,- Post nataal consult niet aan voeding gerelateerd € 70,- Vervolgconsult aan huis, duur 1 uur. € 70,-

Telefonisch consult

Een consult verloopt in blokken van 10 minuten. €20 Indien uit een telefonisch gesprek een consult aan huis voortkomt vervallen de kosten voor het telefonisch consult.

E-mail / Whatsapp

Er zijn ook vragen die je mij digitaal kan stellen, deze zal ik binnen 24 uur beantwoorden. De kosten voor een e-mail consult zijn  € 20,- De kosten voor een whatsapp consult zijn € 20,-

Algemene Betalingsvoorwaarden

1. De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021. Genoemde tarieven voor lactatiekundige zorg            worden aanbevolen door de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen (NVL). 2. Voor  het consult wordt gevraagd om akkoord voor facturatie. 3. Binnen 1 maand na afloop van de zorg ontvangt de client een factuur. 4. Alvorens deze ingediend wordt bij de zorgverzekeraar dient deze factuur eerst betaald te           worden. 5. De betalingstermijn is 2 weken 6. Indien het openstaande bedrag niet op tijd betaald is, volgt een herinnering per post, sms of            email. 7. Indien dan nog niet wordt betaald, volgt een aanmaning per post 8. Indien betaling van deze aanmaning niet per ommegaande voldaan is, wordt er een           incassobureau ingeschakeld. 9. Is betaling van de factuur een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld om zo snel            mogelijk telefonisch contact op te nemen met de praktijk. 10. Betalingen worden gedaan op rekeningnummer NL87INGB0007069463 11. Certificeringsnummer IBCLC: L 84390, Lidnr NVL: 70715, Kamer van Koophandel: 64586405

Tarieven

Veel verzekeraars vergoeden de kosten van lactatiekundige consulten.

Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.

De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021.

Genoemde tarieven voor lactatiekundige zorg worden aanbevolen door de Nederlandse Vereniging voor

Lactatiekundigen (NVL).

Consult aan huis

Pre nataal consult aan huis, duur ca. 1 uur. € 45,- Post nataal consult aan huis, duur ca. 1-1,5 uur. € 110,- Vervolgconsult aan huis, duur 1 uur. € 60,-

Telefonisch consult

Een consult verloopt in blokken van 10 minuten. € 15,- Indien uit een telefonisch gesprek een consult aan huis voortkomt vervallen de kosten voor het telefonisch consult.

E-mail / Whatsapp

Er zijn ook vragen die je mij per mail kan stellen, deze zal ik binnen 24 uur beantwoorden. De kosten voor een e-mail consult zijn  € 15,-

Algemene Betalingsvoorwaarden

1. De tarieven zijn geldig vanaf 1 december 2015. Genoemde tarieven voor lactatiekundige zorg            worden aanbevolen door de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen (NVL). 2. Voor  het consult wordt gevraagd om akkoord voor facturatie. 3. Binnen 1 maand na afloop van de zorg ontvangt de client een factuur. 4. Alvorens deze ingediend wordt bij de zorgverzekeraar dient deze factuur eerst betaald te           worden. 5. De betalingstermijn is 2 weken 6. Indien het openstaande bedrag niet op tijd betaald is, volgt een herinnering per post, sms of            email. 7. Indien dan nog niet wordt betaald, volgt een aanmaning per post 8. Indien betaling van deze aanmaning niet per ommegaande voldaan is, wordt er een           incassobureau ingeschakeld. 9. Is betaling van de factuur een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld om zo snel            mogelijk telefonisch contact op te nemen met de praktijk. 10. Betalingen worden gedaan op rekeningnummer NL87INGB0007069463 11. Certificeringsnummer IBCLC: L 84390, Lidnr NVL: 721015 , Kamer van Koophandel: 64586405
© Mama´s melk, er is niets beters.
Ondersteuning bij borstvoeding & meer

Consult aan huis

Pre nataal consult aan huis, duur ca. 1 uur. € 70,- Post nataal consult aan huis, duur ca. 1-1,5 uur. € 125,- Post nataal consult niet aan voeding gerelateerd € 70,- Vervolgconsult aan huis, duur 1 uur. € 70,-

Telefonisch consult

Een consult verloopt in blokken van 10 minuten. €20 Indien uit een telefonisch gesprek een consult aan huis voortkomt vervallen de kosten voor het telefonisch consult.

E-mail / Whatsapp

Er zijn ook vragen die je mij digitaal kan stellen, deze zal ik binnen 24 uur beantwoorden. De kosten voor een e-mail consult zijn  € 20,- De kosten voor een whatsapp consult zijn € 20,-

Algemene

Betalingsvoorwaarden

1. De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021. Genoemde tarieven voor lactatiekundige zorg            worden aanbevolen door de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen (NVL). 2. Voor  het consult wordt gevraagd om akkoord voor facturatie. 3. Binnen 1 maand na afloop van de zorg ontvangt de client een factuur. 4. Alvorens deze ingediend wordt bij de zorgverzekeraar dient deze factuur eerst betaald te           worden. 5. De betalingstermijn is 2 weken 6. Indien het openstaande bedrag niet op tijd betaald is, volgt een herinnering per post, sms of            email. 7. Indien dan nog niet wordt betaald, volgt een aanmaning per post 8. Indien betaling van deze aanmaning niet per ommegaande voldaan is, wordt er een           incassobureau ingeschakeld. 9. Is betaling van de factuur een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld om zo snel            mogelijk telefonisch contact op te nemen met de praktijk. 10. Betalingen worden gedaan op rekeningnummer NL87INGB0007069463 11. Certificeringsnummer IBCLC: L 84390, Lidnr NVL: 70715, Kamer van Koophandel: 64586405

Tarieven

Veel verzekeraars vergoeden de

kosten van lactatiekundige

consulten. Informeer hierover bij

uw zorgverzekeraar.

De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021.

Genoemde tarieven voor lactatiekundige zorg worden

aanbevolen door de Nederlandse Vereniging voor

Lactatiekundigen (NVL).

MAMA’S MELK