© Mama’s Melk, er is niets beters.
MAMA’S MELK
Ondersteuning bij borstvoeding & meer

De WHO-code

De 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van

vervangingsmiddelen voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder

beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor

babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse

Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik Marieke van Mama’s Melk houdt mij aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm, en

ik onderschrijf de WHO-code van harte. Daarom werk ik alleen maar met merken en producten van

bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden. Ik werk echter niet alleen met merken en producten

van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen

reclame zal maken.

De WHO-code wil:

- borstvoeding beschermen en bevorderen

- dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen

- dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt

- dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

 

De WHO code is in het Nederlands te lezen:

https://www.unicef.nl/media/3388597/who-code.pdf http://stichtingbabyvoeding.nl/tag/who-code/  http://ibfan.org/fact-monitoring-overview-reports  http://www.borstvoedingsraad.nl/siteAssets/PDF/Instrument%20weegpunten%20sponsoring.pdf
© Mama´s melk, er is niets beters.
Ondersteuning bij borstvoeding & meer
MAMA’S MELK

De WHO-code

De 'Internationale Gedragscode voor het op

de markt brengen van vervangingsmiddelen

voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor

de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële

partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor

babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd.

De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse

Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik Marieke van Mama’s Melk houdt mij aan de WHO-code in de

meest uitgebreide vorm, en ik onderschrijf de WHO-code van harte.

Daarom werk ik alleen maar met merken en producten van

bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten

van bedrijven die zich aan de WHO-code houden.

Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen

reclame zal maken.

De WHO-code wil: - borstvoeding beschermen en bevorderen

-  dat ouders de juiste en voldoende voorlichting

   krijgen

- dat vervangingsmiddelen voor moedermelk,

   wanneer nodig juist worden gebruikt

- dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame

   voor babyvoeding worden nageleefd.

 

De WHO code is in het Nederlands te lezen:

https://www.unicef.nl/media/3388597/who-code.pdf  http://stichtingbabyvoeding.nl/tag/who-code/  http://ibfan.org/fact-monitoring-overview-reports  http://www.borstvoedingsraad.nl/siteAssets/PDF/ Instrument%20weegpunten%20sponsoring.pdf